Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

lepapillon
9513 eaa1 500

October 30 2017

0083 a012 500
6246 d247 500

bokehm0n:

Zeigersattel - Bavaria

Reposted fromjeremylawson jeremylawson viahereyes hereyes
lepapillon
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką mam definicję.
Reposted fromnexxt nexxt viahereyes hereyes
lepapillon
Jesteś uwięziony między tym co czujesz, a tym co wypada zrobić i co pomyślą inni. Zawsze wybieraj to co sprawia,że możesz być szczęśliwy. Chyba,że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz Ciebie.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromsilkdreams silkdreams viadiffusedmind diffusedmind
lepapillon
1600 9e5c 500
lepapillon
5169 d3d8 500
lepapillon
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viadiffusedmind diffusedmind
lepapillon
2730 4ed1 500
Reposted fromluksfer luksfer viadiffusedmind diffusedmind

October 25 2017

lepapillon
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan vianot-good-enough not-good-enough
lepapillon
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol viacherrycokee cherrycokee
9394 75c2 500
Reposted fromerial erial viacherrycokee cherrycokee
lepapillon
4073 139a
Reposted frombendem bendem viacherrycokee cherrycokee
lepapillon
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viadiffusedmind diffusedmind
lepapillon
lepapillon
Reposted fromshakeme shakeme viadiffusedmind diffusedmind

October 24 2017

lepapillon
Jeżeli można było zrobić penicylinę ze spleśniałego chleba, z pewnością da się coś zrobić też z Ciebie.
— Muhammad Ali
Reposted fromzrazik zrazik viadiffusedmind diffusedmind
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą , nigdy nie będziesz wiedzieć , czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności .
lepapillon

Każdego dnia pojmuję


jak bardzo  


jak bardzo  


jak bardzo  jak bardzo  
jestem w dupie.

October 20 2017

lepapillon
4038 b947
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadiffusedmind diffusedmind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl