Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

lepapillon
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
lepapillon
7518 490c 500
Reposted fromarwen arwen viadancingwithaghost dancingwithaghost
lepapillon
6036 3b70 500
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
lepapillon
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"

October 09 2017

lepapillon
5897 e22c 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacherrycokee cherrycokee

October 07 2017

4393 e9bf
Reposted fromnoirceur noirceur viairmelin irmelin
lepapillon
lepapillon
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
lepapillon
1047 cc77
Reposted fromdivi divi viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
lepapillon
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
4343 1e52 500
Reposted frombrumous brumous vialady-fraser lady-fraser
lepapillon
7550 ecb7 500
song
Reposted fromsponzy sponzy viazoria zoria
lepapillon
lepapillon
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaolvido olvido
lepapillon
Reposted frombluuu bluuu
Łzy nie lecą chociaż w sobie non stop czuję smutek.
— KęKę - “Smutek” (via polski-rap-cytaty)
4805 de05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl